Dorosłe dzieci alkoholików – jak im pomóc?

Choroba alkoholowa dotyczy nie tylko osoby uzależnionej, ale całej rodziny, a zwłaszcza dzieci. Cała uwaga rodziny skupia się na problemach osoby uzależnionej, problemach materialnych, natomiast dzieci muszą radzi sobie same.

Dzieci w rodzinach alkoholików

Największym problemem dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholików jest brak poczucia bezpieczeństwa, nigdy nie wiedzą jaka będzie sytuacja w domu, czy będzie awantura, czy płacz zrozpaczonej matki. Dzieci alkoholików nie mogą liczyć na wsparcie, akceptację, pomoc w realizacji swoich pasji i uzdolnień.

Dzieci nie mają możliwości przejścia naturalnego procesu socjalizacji, nie mają wzorców do naśladowania. Najczęściej w życiu dorosłym chcą zerwać ze swoją przeszłością.

DDA – jak można im pomóc?

Dorosłe dzieci alkoholików mają niskie poczucie własnej wartości, lęk przed nawiązywaniem bliskich relacji z innymi osobami. Boją się wyzwań i wszelkich zmian, z którymi mogą sobie nie poradzić. Wreszcie nie mają wzorców życia rodzinnego i społecznego, które mogłyby naśladować.

Dzieci dorosłych alkoholików wymagają pomocy psychologicznej, która pomoże im uporać się z przeszłością, zrzucić poczucie winy i zbudować nową hierarchię wartości. Terapia psychologiczna pomaga w zwalczaniu kompleksów i budowaniu poczucia własnej wartości. To znacznie ułatwia budowanie relacji społecznych na nowych, równych zasadach. Ułatwia także tworzenie trwałych związków opartych na miłości, szczerości i zaufaniu.

Osoby DDA mogą szukać pomocy także w grupach wsparcia działających przy ośrodkach leczenia choroby alkoholowej. Zasady ich funkcjonowania są bardzo zbliżone do działania grup AA. Podczas spotkań mogą dzielić się wszystkimi swoimi lękami i obawami, korzystać z doświadczeń innych członków grupy. Bardzo ważne w całym procesie terapii jest zaakceptowanie samego siebie, zrzucenie poczucia winy oraz przekonanie, że można żyć inaczej, lepiej.

Oczywiście nie wszyscy DDA potrzebują pomocy psychologicznej, ale biorąc pod uwagę fakt, że grupa ta jest szacowana na 4 mln osób, to znaczna część z nich takiego wsparcia wymaga.

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *