Adsorpcja – co to takiego?

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest wykorzystywanie naturalnych procesów chemicznych, które maja wpływ na ekologię, ekonomię, czyli po prostu życie człowieka. Jednym z takich procesów, które znajduje świetne zastosowanie na przykład w chłodnictwie, jest adsorpcja.

Wykorzystanie właściwości tego zjawiska w branży chłodniczej wydaje się być najbardziej istotne, ponieważ ma związek z przyszłym rozwojem nowoczesnych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Adsorpcja wespół z absorpcją są wykorzystywane do oszczędnego i bezpiecznego dla środowiska wytwarzania chłodu, co jest możliwe dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie urządzeń. Ale wróćmy do istoty sprawy i wyjaśnienia samego zjawiska adsorpcji, które jest o tyleż skomplikowane, co ciekawe. Otóż adsorpcja polega na łączeniu się i wiązaniu cząsteczek, czy atomów, które znajdują się na granicy ciał fizycznych.

Adsorpcja – wyjaśnienie definicji

Prościej mówiąc, na powierzchni jakieś substancji, czy ciała stałego gromadzi się inna substancja, która jest wykorzystywana w nowym celu. Rozróżniamy dwa typy adsorpcji – fizyczną i chemiczną. Prócz zastosowania w chłodnictwie, proces ten wykorzystuje się również w przemyśle spożywczym na przykład do oczyszczania olejów jadalnych, czy innych produktów, a także w oczyszczaniu wody, czy powietrza. W chłodnictwie proces adsorpcji jest wykorzystywany w agregatach adsorpcyjnych, w których czynnikami chłodzącymi są bezpieczne substancje takie jak woda, dwutlenek węgla, metanol, amoniak.

Adsorpcja w chłodnictwie

Agregaty wody lodowej stosujące te zjawisko, wykorzystują ciepło pozyskiwane z innych urządzeń by wytworzyć chłód. Jest to więc nie tylko niezwykle bezpieczne dla środowiska, ale również oszczędne. Warto również wspomnieć, że zastosowanie urządzeń adsorpcyjnych jest bardzo powszechne ze względu na dyrektywy unijne oraz przepisy prawa, które regulują wpływ chłodnictwa i ciepłownictwa na środowisko. Jak widać zjawisko adsorpcji jest niezwykle opłacalnym procesem chemicznym, który może korzystnie wpłynąć na branżę energetyczną na świecie.

Polecane wpisy