Czym zajmuje się biuro księgowe?

Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy świadczący usługi różnym firmom, instytucjom oraz osobom fizycznym na podstawie umowy.

Biuro to w imieniu zleceniodawcy oraz na jego zlecenie świadczy usługi rachunkowe, płacowe oraz kadrowe.

Czym zajmuje się biuro księgowej?

Biuro księgowe zajmuje się księgowaniem dokumentów dotyczących sprzedaży i zakupu oraz przepływem finansowym firmy. Biuro takie zajmuje się również analizowaniem ryzyka finansowego, tworzeniem strategii, poradami prawnymi, optymalizacją podatkową oraz reprezentacją przed Urzędem Skarbowym i Administracyjnym.

Zakres usług biura księgowego uzależniony jest od kompetencji jego pracowników oraz wymagań przedsiębiorcy, który z niego korzysta.
Biuro rachunkowe zajmuje się także:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych, których podstawą są chronologiczne dowody księgowe,
  • sporządzaniem sprawozdań finansowych,
  • wycenianiem pasywów i aktywów,
  • rozliczeniami podatkowymi,
  • rozliczaniem i obsługą płac pracowników,
  • przygotowaniem rozliczeń i raportów do ZUS,
  • robieniem raportów statystycznych,
  • tworzeniem wniosków kredytowych,
  • doradztwem z zakresu podatków oraz innych finansów.

Odpowiedzialność biura księgowego

Odpowiedzialność podatkowa leży po stronie przedsiębiorcy nawet gdy w umowie z biurem znajduje się inna klauzula.

Urząd Skarbowy nie ma prawa dochodzić zobowiązań, które wynikają z nierzetelnego sporządzenia rozliczeń od właściciela biura lub jego pracownika. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za niepobrane, pobrane i niewypłacone podatki.

Przedsiębiorca, który zostanie poszkodowany przez nieprawidłowości wynikające z pracy biura księgowego może dochodzić swoich praw w sądzie i starać się o odszkodowanie za poniesione szkody w wyniku błędów księgowości.

Umowa z biurem księgowym

Biuro księgowe podpisuję z przedsiębiorcą umowę cywilnoprawną, która nie przenosi odpowiedzialności podatkowej spoczywającej na podatniku. Zakres odpowiedzialności biura określa treść umowy zlecającej wykonanie konkretnych prac. Biuro nie odpowiada za dokumenty, które do niego nie dotarły.

Polecane wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *